De totaaloplossing voor MKB

Een goed functionerende ICT omgeving is van essentieel belang voor de continuïteit van je bedrijfsvoering. Dit geldt in het bijzonder voor de meest kritische systemen. Een storing of tijdelijk defect kan voor een grote impact zorgen.


Om optimaal gebruik te kunnen maken van je computersysteem en storingen te voorkomen, is professioneel en proactief beheer door gespecialiseerde en ervaren beheerders onontbeerlijk.

Infodatek heeft alle disciplines in huis om volledig systeembeheer binnen jouw organisatie te kunnen doen. Hiermee ontzorgen wij onze klanten volledig, waardoor zij zich kunnen richten op hun core business.

In de huidige tijd zien we een sterke ontwikkeling van strategisch ICT, omdat bedrijven zich meer bezig gaan houden met e-commerce en proces- automatisering. Infodatek denkt hierover graag met je mee en wij staan sterk open voor een nauwe samenwerking met de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Het samenwerken resulteert vaak in goed doordachte oplossingen.

Wat proactief betekent

Proactief te werk gaan betekent vooruit denken. Omdat ICT steeds belangrijker wordt binnen organisaties is er geen tijd meer voor ernstige calamiteiten. Deze tijd is veel te kostbaar en de impact te groot. Daarom is het goed om problemen altijd een stap voor te zijn. Infodatek verstaat onder proactief werken: permanente systeembewaking, periodieke inventarisatie, periodiek onderhoud, snel en adequaat incidentbeheer en wekelijkse communicatie met onze klanten. Proactief werken leidt ook tot een goede beheersbaarheid van kosten.

Onze expertises

Periodieke inventarisatie
Preventief onderhoud
Monitoring (systeembewaking)
Afhandeling meldingen
1e en 2e lijn support
ICT projecten

Standaardisatie en maatwerk

In iedere organisatie zien we gelijke processen, maar toch kenmerkt ieder bedrijf zich door specifieke manieren van werken. Ook voor de ICT afdeling betekent het dat niet alles standaard kan worden ingericht, maar dat er ook een specifieke inrichting nodig is. Infodatek probeert tijdens projecten door middel van het analyseren van de werkprocessen de juiste methode te kiezen, waarbij wij als ICT specialisten het voordeel hebben dat we de ervaring kunnen uitwisselen vanuit reeds uitgevoerde projecten. Deze ervaring helpt ook mee in de dagdagelijkse uitvoer van het ICT beheer, zoals incident afhandeling.

Proactief Systeembeheer is aan te vullen met:

Ben je geïnteresseerd in Proactief Systeembeheer bij jou op de zaak? Wij komen graag eens praten wat we voor je kunnen betekenen.


Bij het verzenden van dit formulier, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Infodatek Groep.

Dell logo
Lenovo logo
Cisco logo
Veeam logo
ESET logo
Microsoft logo
Ubiquiti logo
Juniper logo
3CX