Hulp op afstand

Bedreigingen tegen houden bij de voordeur.

Vandaag de dag wordt er een enorme hoeveelheid data verstuurd. Het zorgt voor veel gebruiksgemak bij bedrijven maar het brengt ook veel risico’s met zich mee. Hackers gebruiken de hoeveelheid data die wordt verstuurd om zo onopvallend malware, ransomware en andere bedreigingen mee te sturen. Ze gebruiken technieken als phishing of malafide links om deze zaken te verspreiden. Zichtbaarheid en informatie over deze bedreigingen zijn uiterst belangrijk.  

Binnen bedrijven zijn er veel verschillende rollen aanwezig, dus is het van belang dat er op een consistent niveau beveiliging wordt toegepast. Deze beveiliging dient op een diepgaand niveau te worden georganiseerd. Het goed beveiligen van de IT-infrastructuur vereist nieuwe en intelligente manieren om bedreigingen te detecteren.  

Ransomware, malware en andere bedreigingen dienen aan de voordeur te worden tegengehouden.

Soorten beveiliging

Inbraakdetectiesystemen (IDS) en inbraakpreventiesystemen (IPS) monitoren continu de verbinding met het internet. Ze ontdekken mogelijke incidenten en slaan informatie daarover op, stoppen deze incidenten en geven een rapportage door aan de beveiligingsbeheerders binnen uw bedrijf. IDS en IPS zijn een onmisbare aanvulling geworden op de IT-infrastructuur en de beveiliging hiervan. Het houdt aanvallers vroegtijdig tegen en verzamelt informatie over uw netwerk om dit steeds beter en efficiënter te kunnen doen. 

IDS

IDS is een beveiligingstechniek die met verschillende methodes het netwerkverkeer analyseert en zo probeert om risico’s te ontdekken, bijvoorbeeld door continu vergelijkingen te treffen op afwijkingen op de normale verkeerstrends. Aan de hand van deze resultaten kunnen dan rapportages of preventieve acties uitgevoerd worden.  

IPS

IPS gaat een stap verder dan het enkel detecteren van risico’s en incidenten. IPS onderneemt ook actie. Wanneer vooraf ingestelde regels worden overtreden, grijpt het systeem in en stopt deze acties. Zo kan het verkeer van een bepaald IP-adres worden geblokkeerd. Al het dataverkeer dat binnenkomt en naar buiten gaat, wordt gecontroleerd.  

Praktijk

In de praktijk vertaalt zich dit in de volgende maatregelen:   
Inbraakdetectie: Verdachte bestanden worden gemarkeerd en geanalyseerd op nog niet geïdentificeerde bedreigingen. Zo worden bedreigingen vroegtijdig onderschept.  
Interne netwerksegmentatie: Uw verschillende netwerken worden netjes onderverdeeld, zodat zij niet met elkaar in conflict komen op enig moment. De IDS/IPS oplossing past verschillende regels van en naar het internet toe op basis van deze segmentatie.  
Kwetsbaarheid en patchbeheer: de verzamelde inzichten kunnen worden benut om zwakke punten in uw systeem te patchen middels een patchbeleid. Zo kunnen zwakheden in de software zo spoedig mogelijk worden verholpen.  

Voordelen

Zichtbaarheid: Krijg inzicht in uw data en netwerk en optimaliseer uw beveiliging.   
Effectiviteit: Er wordt gebruik gemaakt van een voortdurend bijgewerkte lijst met bedreigingen, waardoor uw beveiliging dus altijd up to date is.  
Lage kosten: U krijgt beleidsaanbevelingen gebaseerd op de kwetsbaarheden in het netwerk. U kunt hier snel op inspelen en de beveiliging verbeteren door het activeren of deactiveren van regels.  
Flexibiliteit: De beveiliging kan op verschillende punten in uw netwerk worden ingezet. Zo kunt u zelf aangeven wat toegankelijk moet blijven en wat goed beveiligd dient te worden.  
Integratie: Moeiteloos implementeren in uw netwerk zonder grote wijzigingen. Ook dit houdt de kosten laag.

Wilt u meer weten over hoe jij jouw bedrijf kunt beveiligen Neem vrijblijvend contact met ons op!